Sök till Kulturskolan

Här hittar du information om hur du söker till Kulturskolan.

Till Kulturskolan kan man söka till och med det år man slutar gymnasiet. För att kunna få en plats ska man bo och vara folkbokförd i Växjö kommun.

Ansökan till Kulturskolan

För att söka till Kulturskolan behöver vårdnadshavare skapa ett användarkonto.
Via användarkontot kan man följa sin ansökan, ändra och komplettera uppgifter.
Nyantagning sker löpande under läsåret, men huvudantagning sker inför läsårstart i augusti. 

Kulturskolan - ansökan om plats

Antagningsbesked från Kulturskolan

Antagningsbesked går ut via e-post eller genom att våra lärare ringer och föreslår lektionstid. Dag och tid för aktuell kurs meddelas vid terminsstart.
Är man ny elev i en kurs har man möjlighet att få prova en gång (första kurstillfälllet) innan man bestämmer om man vill fortsätta i kursen terminen ut.
Efter andra tillfället utgår avgift för terminen.

Hur länge har jag min plats i kursen?

Man behåller sin plats så många terminer man vill. Man behöver inte återanmäla sig inför ny termin. Däremot behöver man säga upp sin plats om man inte vill fortsätta nästkommande termin. Då kan vi erbjuda platsen till någon annan sökande.
Dag och tid för lektion kan variera mellan läsår. Inför läsårsstart tar respektive lärare kontakt och meddelar eventuella förändringar.

Faktura från Kulturskolan

Fakturan kommer en gång per termin (vanligtvis i oktober och mars). Är det något som inte stämmer med din faktura så måste du höra av dig till oss innan fakturan förfaller. Betalas inte fakturan i tid tas en deibtieringsavgift ut. Lämnas fakturan obetald skickar kommunen den vidare till inkasso. Har du frågor om fakturan, mejla till: kulturskolan@vaxjo.se

Betalningsskyldighet

Är du ny elev så har du rätt att prova din kurs en gång. Från och med andra gången räknas du som inskriven och blir betalningsskyldig för terminen. Är du befintlig elev måste du däremot säga upp din plats innan terminen startar för att slippa faktura. Detta för att platsen ska kunna erbjudas ny sökande vid terminsstart.
Platsen ska sägas upp av vårdnadshavare till Kulturskolans expedition via e-post eller telefon.

Avgifter

Avgift för Kulturskolans ämneskurser är 950 kr/termin. Det finns dock några undantag:
Kurser i Suzukimetoden kostar 1425 kr/termin.
Att sjunga i kör eller spela i orkester kostar 400 kr/termin. Går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser (kör eller orkester).
Terminsavgift för kurs i Musikteori är 400 kr.

Avgift danskurs

En danskurs kostar 950 kr/termin. Vill du dansa fler gånger i veckan pratar du med din lärare som ser om det finns plats för dig i en annan grupp.
Att gå på två lektioner i veckan kostar 1650 kr per termin.
Vill du dansa fler gånger i veckan, och om det finns kursplats, är avgiften 2200 kr/termin.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Barn 1 (äldsta barnet) betalar full avgift. Syskon nr 2 betalar 75 % av avgiften och övriga syskon betalar 50 % av avgiften.

Fakturan

Terminens faktura skickas vanligtvis ut i oktober och i mars.

Betalningsskyldighet

Är du ny elev hos oss så har du rätt att prova våra kurser en gång. Från och med andra gången räknas du som inskriven och blir betalningsskyldig för terminen. Är du befintlig elev, måste du däremot säga upp din plats innan terminen startar, för att slippa faktura. Platsen ska sägas upp av vårdnadshavare till Kulturskolans expedition via e-post eller telefon.

Avstängning

Betalas inte fakturan har Kulturskolan rätt att stänga av elev från undervisningen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 18 mars 2024