Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Kallelse till sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De två senaste årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 1 september 2023