Årlig tävling för attraktivare stadskärna

Kommunstyrelsen tog i november 2021 beslut om att införa ett årligt återkommande evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling. Tävlingen ska främja det lokala kulturlivet och höja attraktiviteten i Växjö city långsiktigt.

2022: Muralmålningstävling

År 2022 bestämdes att tävlingen inriktas mot muralmålning, det vill säga en målning som utgör en integrerad del av en byggnad, på en strategiskt utvald plats. Platsen blev Norra järnvägsgatan och vinnare blev Linnea Storm.

Linnea Storms målning. Foto: Linnea Storm

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022