11-gården

Verksamheten på 11-gården består av tre olika delar; Unga, Arbetsmarknad och IT-studion.

På 11-gården samverkar vi och hjälper unga och vuxna med karriärplanering, kompetenshöjning och aktivt jobbsökande. Alla ungdomar har möjlighet att studera ämnen som svenska, engelska, matematik, data- och mediakurser på olika nivåer. Friskvård är också ett viktigt inslag i hela verksamheten.

11-gården unga

Vi erbjuder en kvalificerad verksamhet för dig som är mellan 16-20 år och som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och vill gå på en mindre skola där varje elev får individuell hjälp och kan arbeta lugnt i sitt eget tempo med bra stöd av engagerade och erfarna medarbetare.

Som elev hos oss är du inskriven i gymnasieskolan och får studiebidrag. Du är i skolan sex timmar varje dag. Du har tillgång till elevhälsa. Varje elev hos oss har en individuell planering som kan innehålla bland annat skolämnen, friskvård, matlagning, körkortsteori, arbetslivskunskap, vägledning, karriärplanering och praktik.

När eleverna avslutar sin tid på 11-gården har de en realistisk planering för framtiden. Du har god kännedom om dina egna styrkor och svagheter. Du har också uppnått de mål som du själv satt upp, det kan till exempel vara att ha betyg i vissa ämnen och att du vet lite mer om vad du själv kan och vill och vet hur du ska fortsätta gå vidare i livet.

Kontakt

11-gården unga:
Nicolas Bruschi, samordnare, 0470-79 61 19
nicolas.bruschi@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 5 maj 2023