Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

Turordning för sandupptagning i Växjö stad 2023
Status Område Anmärkning
Grön Centrum
Grön Vikaholm
Grön Teleborg
Grön Söder
Grön Öjaby
Grön Räppe/Bredvik/Bergsnäs
Grön Väster
Grön Hovshaga
Grön Östra Lugnet/Lugnet
Grön Sandsbro
Grön Norr
Grön Hov
Grön Högstorp
Grön Öster
  • Sandsopning är färdig i området
  • Grovsopning är påbörjad i området
  • Sandsopning är inte påbörjad i området
Turordning för sandupptagning tätorter 2023
Status Område Anmärkning
Grön Rottne/Åby/Brittatorp
Grön Braås/Böksholm/Dädesjö
Grön Gemla/Öja
Grön Dänningelanda/Vederslöv/Tävelsås
Grön Nöbbele/Ingelstad
Grön Furuby/Åryd
Grön Lammhult
  • Sandsopning är färdig i området
  • Grovsopning är påbörjad i området
  • Sandsopning är inte påbörjad i området

Så här går det till

Cykelvägarna sopas i första hand. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen påverkas av väder och kan försenas av kraftigt regn och kyla.

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil tar upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorninga gruset. När vi är klara med en stadsdel eller tätort kan det hända att vi behöver komma tillbaka och sopa där vi tidigare inte kommit åt.

Så kan du hjälpa till

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Frågor och svar om sandsopning

Om det regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Det är mindre trafik under dessa tider vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det är också färre bilar parkerade på gatorna som måste sopas och det underlättar vårt arbete. Vi jobbar både kvällstid och tidigt på morgonen för att kunna hålla tidplanen och försöker visa hänsyn så långt det är möjligt.

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024