Tufvan – för elever med komplex och omfattande skolfrånvaro

Tufvan är en verksamhet som arbetar för att stötta elever som varit ifrån skolan under en längre period. Det första steget är att, genom särskilt stöd, bryta mönster för att i förlängningen göra så att eleven kan gå tillbaka till skolan.

På Tufvan finns plats för max 20 personer. Här kan eleverna med hjälp av anpassningar delta i undervisningen och i förlängningen gå tillbaka till skolan. Insatsen är tidsbegränsad och till en början görs ett schema för två veckor.

Verksamheten finns i Tufvan-byggnaden på Campus i Växjö.

Vi jobbar på Tufvan

Enhetschef, Mathias Ahrn

Speciallärare matematik, Kreshnik Asllani

Elevkoordinator, Melina Ibrahimi

Vem kan gå på Tufvan?

Tufvan riktar sig till elever med komplex och omfattande skolfrånvaro som behöver särskilt stöd för att nå målen. Vi utgår inte ifrån antal frånvarotimmar utan hur frånvaron påverkar elevens lärande och mående.

Det är viktigt att det finns en vilja att ändra mönster hos såväl elev som vårdnadshavare.

Målet

Målet med Tufvan är att i första hand få eleverna att lämna hemmet och delta i verksamheten. Därefter är målet att få eleven till ordinarie undervisning alternativt en mer anpassad studieform.

Rektorn ansöker om plats

Från och med höstterminen 2024 kommer Tufvan att rikta sig till alla högstadieskolor i Växjö kommun. Innan en elev kan få en plats på Tufvan ska skolan gjort utredningar och prövat åtgärder utan att de ska ha gett effekt.

Det är rektorn på ditt barns skola som ansöker om plats på Tufvan.

Undervisning

Det viktigaste med undervisningen är att den blir utifrån respektive elevs nuläge och att eleven i så stor utsträckning som möjligt följer sin vanliga klass undervisning.

Fokus ligger på undervisning i svenska, matematik och engelska men vid behov erbjuder vi även undervisning i SO, NO samt praktiska/estetiska ämnen.

Eleverna har undervisning enskilt och i mindre grupp.

Såhär kan de första veckorna se ut

Processen när en elev börjar på Tufvan kan se ut såhär:

  1. Ett första möte mellan skolans rektor, elev, vårdnadshavare och representant från Tufvan för information om verksamheten.
  2. Nästa möte är på Tufvan för att elev och vårdnadshavare ska kunna bekanta sig med personalen och lokalerna på Tufvan. Det blir även dialog om den gemensamma planen för eleven.
  3. Nästa steg är att eleven följer ett schema i två veckor. De inledande veckorna innebär främst att eleven ska bryta sin isolering och börja följa uppsatta tider. Det blir även en tid för eleven och personalen på Tufvan att lära känna varandra.
  4. Efter de inledande två veckorna träffas alla igen för att följa upp. Under det mötet planeras det för undervisning på Tufvan som gäller för sex veckor framåt.
  5. Efter två månader sker en utvärdering tillsammans med alla parter. Vid utvärderingen diskuteras hur elevens skolgång ska se ut framöver och om undervisningen på Tufvan ska fortsätta, justeras eller avslutas.

Parallellt tar parterna fram en plan för hur eleven på sikt ska närma sig sin ordinarie skola, exempelvis att inledningsvis besöka skolan eller att vara där under vissa tider.

Våra förväntningar på dig som vårdnadshavare

Insatsen på Tufvan innebär att vi tillsammans med elev och vårdnadshavare formar en plan så att alla tre parter arbetar mot gemensamma mål. Insatsen på Tufvan är ett samarbete mellan Tufvan, eleven och familjen. Det betyder att Tufvan ansvarar för undervisning i en anpassad miljö samtidigt som familjen arbetar för att skapa goda förutsättningar (mat, sömn och fritid) för eleven.

Senast uppdaterad: 17 april 2024