Kartläggning

På Språk- och kompetenscentrum kartläggs alla nyanlända elever i Växjö kommun enligt Skolverkets material, steg 1 och 2.

Syftet med kartläggningen är att stödja skolans arbete att planera och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Under kartläggningen samtalar man kring elevens bakgrund, erfarenheter och kunskap för att göra en bedömning som ligger till grund för årskursplacering, planering av undervisning samt fördelning av undervisningstid.

Kontakter

 • Språk- och kompetenscentrum

  Expedition

  0470-439 86

  skc@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 52B, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Språk- och kompetenscentrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022