Akut social hjälp för barn

Behöver du eller någon annan hjälp i en akut situation? Det kan handla om att du misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk.

Akut social hjälp under kontorstid

Under kontorstid (måndag-fredag klockan 07.30-16.30) kan du ringa till oss om du behöver hjälp, råd och stöd om:

  • Barn-, ungdoms- och familjefrågor
  • Ekonomisk hjälp och stöd
  • Alkohol- och drogberoende

Ring oss på telefon 0470-410 00. Du kommer till Växjö kommuns kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Akut hjälp efter kontorstid

Behöver du akut hjälp i en nödsituation och inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till SOS Alarm, telefon 112. Beroende på vad ärendet gäller kommer SOS-operatören att förmedla rätt hjälpinsats.

Den sociala beredskapen tar emot ärenden från andra myndigheter, till exempel polisen, som är så pass akuta att de kräver omedelbart agerande.

Kontakta andra myndigheter och organisationer för social hjälp

Kontakta BRIS, Barnens hjälptelefon

Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.

Telefon: 116 111

Barnrättsorganisationen BRIS, för dig som är ung Länk till annan webbplats.

Kontakta BRIS Vuxentelefon - om barn

Alla vuxna är välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Telefon: 077-150 50 50

Barnrättsorganisationen BRIS, för dig som är vuxen Länk till annan webbplats.

Kontakta Giftinformation

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud.

Telefon: 112 vid förgiftning, 08-33 12 31 i mindre brådskande fall.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Kontakta Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Kontakta kvinnojouren Blenda, Växjö

Kvinnojouren Blenda lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.

Telefon: 0470-488 08

Föreningen Kvinnojouren Blenda Länk till annan webbplats.

Kontakta Polisen

För ärenden som inte är akuta.

Telefon: 114 14

Kontakta Rädda barnen – oro om våldsbejakande extremistiska åsikter

Du som känner en oro kring att någon i din närhet dras till en extrem rörelse kan ringa Orostelefonen som drivs av Rädda barnen för att få stöd och råd. Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även få kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun. Du kan ringa vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 samt på onsdagar fram till klockan 19.00. Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-100 200

Kontakta Röda korset - Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Telefon: 020-222 444

Kontakta Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.

Telefon: 0771-900 800

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt för råd om vård. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.

Telefon: 1177

Vägledning hos Sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats.

Kontakta Ungdomsjouren Animo Växjö

Vi lyssnar utan att döma, predika eller ställa diagnoser, oavsett om du lider av ätstörningar, är trött på skolan, nykär, får ont när du har sex eller är arg på din moster som dricker för mycket.

Telefon: 0709-64 64 84

Ungdomsjouren Animo Växjö Länk till annan webbplats.

Kontakta Växjö Diakonicentrum

Diakonicentrums öppna verksamhet finns på Skogslyckans församlingshem. Här finns möjlighet att sitta ner, samtala över en kopp kaffe, spela biljard och ringa ett telefonsamtal.

Telefon: 0470-70 49 68

Kontakta Välj att sluta

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar och vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du kan prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor och som kan ge råd och stöd. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Telefon: 020-555 666

Senast uppdaterad: 5 juni 2024