Det finns ett barn som behöver dig– bli familjehem

Växjö kommun behöver fler engagerade och trygga jourhem och familjehem. Intresserad? Träffa familjehemsenheten den 20 april så får du mer information.

Det finns många barn/ungdomar som behöver stöd av vuxna utanför sin familj. Därför söker vi nu familjer som kan ta emot barn i sin familj under en kortare eller längre period.

Kom och träffa handläggare från familjehemsenheten så får du mer information och svar på dina frågor.

Tid: Lördag 20 april klockan 11.00-15.00
Plats: Grand samarkand i Växjö

Mer information om familjehem.

Senast uppdaterad: 12 april 2024