Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu bygger vi om delar av Liedbergsgatan för ökad trafiksäkerhet

Nya cykelöverfarter ska byggas i anslutning till delar av Liedbergsgatan i Växjö. Arbetet påbörjas måndagen den 11 september och beräknas pågå cirka tre månader.

De nya cykelöverfarterna ska byggas vid korsningarna Liedbergsgatan/Vintervägen, Liedbergsgatan/Vårvägen och Spetsamosserondellen. Ombyggnationen görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående.

Arbetet påbörjas måndagen den 11 september och beräknas pågå i cirka tre månader. Under den tiden kommer framkomligheten i området att påverkas etappvis. Vid avstängningar kommer trafiken att ledas om via andra gator. Gående och cyklister kommer alltid att komma fram på en sida av gatan.

Senast uppdaterad: 7 september 2023