Kommunal parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i parkeringszoner med olika taxor.

Parkeringen på Spetsamossen stängs från och med den 15 februari 2024. Området kommer därefter återgå till att användas som evenemangsyta då parkeringshuset Bangården nu står klart. Husbilar som har använt Spetsamossen som uppställningsplats hänvisas i stället till Askelövsgatan.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Kontrollera aktuell skyltning

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför parkeringszonerna

Utanför parkeringszon 1 och parkeringszon 2, där särskild skyltning inte finns, får du parkera maximalt 24 timmar i sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.

Avgifter och tider

Parkeringszon 1 - zonkod 47001

18 kronor per timme
Vardagar klockan 09.00-21.00
Lördagar klockan 09.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Maximal parkeringstid 24 timmar

Parkeringszon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2) - zonkod 47005

Infart Södra Järnvägsgatan
18 kronor per timme
Vardagar klockan 09.00-21.00
Lördagar klockan 09.00-12.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Maximal parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar och dörrar, på plan 2, hålls öppna klockan 05.30-23.00

Parkeringszon - Parkeringshus Bangården - zonkod 47050

Avgiftsfritt de två första timmarna vid registrering i parkeringsautomat, app eller via sms.
Därefter:
10 kronor per timme vardagar klockan 09.00-18.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Maximal dygnstaxa: 30 kronor per dygn
Maximal parkeringstid 8 dygn
Öppettider: Alla dagar klockan 04.00-23.00

Parkeringszon - Parkeringshus Bangården månad - zonkod 47060

650 kronor per månad
Maximal parkeringstid 8 dygn
Öppettider: Alla dagar klockan 04.00-23.00

Parkeringszon 1 - Drottninggatan - zonkod 47006

18 kronor per timme
Vardagar klockan 09.00-21.00
Lördagar klockan 09.00-12.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Maximal parkeringstid 24 timmar

Parkeringszon 2 -zonkod 47002 (48 timmar) eller 47003 (3 timmar)

10 kronor per timme eller 40 kronor per dygn
Vardagar klockan 09.00.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Maximal parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar

30-dagarsbiljett i parkeringszon 2 - zonkod 47007

Du kan använda 30-dagarsbiljett på valfri plats i parkeringszon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30-dagarsbiljetten kostar 650 kronor per månad.

Observera att det inom parkeringszon 2 finns parkeringar där man endast får parkera 3 timmar. 30-dagarsbiljetten gäller, men man får endast stå angiven tid.

Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av parkeringsapp.

Parkeringszon 8 - Arenastaden

Zonkod 47008
Avgiftsfritt de två första timmarna vid registrering i app eller via sms.
Därefter:
5 kronor per timme dygnet runt alla dagar
Maximal dygnstaxa: 30 kronor per dygn
Zonkod 47018
30-dagarsbiljett: 450 kr

Ingen avgift för MC-parkering

Du kan parkera din MC på de kommunala avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum utan att betala avgift. Tänk på att din MC ska stå inom markerad plats.

Långtidsuppställning

Parkering under längre tid, till exempel för boende eller för de som arbetar.

Parkeringszon 2 - parkeringszon 47004

Uppställning i maximalt 7 avgiftsdygn är möjlig söder om Storgatan (bakom domkyrkan).

Parkeringshus World Trade Center

Uppställning i maximalt 8 dygn är möjlig på plan 2.

Minimum 4 dygn som kostar 150 kronor per dygn, från och med dygn 5 kostar det 50 kronor per dygn.

Avgiften betalas på olika sätt

Mynt och kontokort

Alla parkeringsautomater tar kontokort. Nio stycken parkeringsautomater tar mynt och kort. De är placerade vid publika besöksmål. Alla parkeringsautomater är biljettlösa. Du anger ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera, samt betalar.

Mobiltelefon

Om du parkerar på kommunala parkeringsplatser, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via parkeringsapp eller sms). Växjö kommun har avtal med Easy Park Länk till annan webbplats. och Parkster Länk till annan webbplats..

I parkeringshuset på World Trade Center finns ingen parkeringsautomat (närmaste automat hittar du på Drottninggatan). Betalar du med mobiltelefon, via parkeringsapp eller sms, rekommenderar vi dig att göra detta utanför huset eller i kontorsdelen, på grund av bristfällig mobiltäckning på plan 1 och 2 (parkeringsdäcken).

Sök fram ditt kvitto

Om du vill ha ett kvitto efter din parkering kan du söka efter det via Parkeringskvitto Länk till annan webbplats..

Kommunala laddstolpar

Information om kommunala laddstolpar finns på Växjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat och akuta parkeringsfrågor ring 0470-77 49 00 som är aktivt dygnet runt.

För synpunkter, generella parkeringsfrågor och önskad kontakt med ansvariga på trafik och gatuenheten, ring 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) måndag-fredag klockan 07.30-16.30.

Laddhjälp dygnet runt:

Telefon: 077-44 33 900
Öppettider: Dygnet runt

Kan jag betala parkeringsavgiften med min mobiltelefon?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt. Växjö kommun har avtal med två leverantörer av parkeringsappar så att du kan välja den som passar dig bäst: Easy Park och Parkster. Vid parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du laddar ner någon av parkeringsapparna och hur du betalar din avgift.

Är det parkeringsavgift på lördagar?

I parkeringszon 2 är det avgiftsfritt hela lördagen, medan det i parkeringszon 1 är avgiftsfritt först efter klockan 12.00 på lördagar. Avgift parkeringszon 1 är måndag till fredag klockan 09.00-21.00 och på lördagar klockan 09.00-12.00.

Avgift parkeringszon 2 måndag till fredag klockan 9.00-18.00 och avgiftsfritt på lördagar.

Är det möjligt att betala parkeringsavgift för en månad?

Du kan köpa 30-dagarsbiljett som gäller på valfri plats i parkeringszon 2, i ett tiotal av parkeringsautomaterna. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30-dagarsbiljett kostar 650 kronor per månad och köps smidigast via parkeringsapp.

Om jag ska ut och resa, var kan jag parkera?

Växjö kommun har 2 platser för långtidsparkering. På parkeringen bakom Växjö domkyrka (Norrtull södra) kan du parkera din bil under totalt 7 dygn och I parkeringshuset World Trade Center kan du parkera maximalt 8 dygn.

Är alla parkeringar kommunala?

Nej, det finns privata parkeringar i Växjö. Det är viktigt att läsa på skyltarna vad som gäller där du parkerar. Alla privata parkeringar ska skyltas med namn och ett hänvisningsnummer.

Varför är parkeringsskiva inget alternativ i Växjö?

Parkeringsskiva (p-skiva) är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är parkeringsskiva inget alternativ då parkeringszon 1 och parkeringszon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag.

Förutom att parkeringsskiva måste användas på avgiftsfria parkeringar, medför de även större felmarginal på grund av svåravlästa ”klockor”, vilket i sin tur leder till lägre omsättning av platserna.

I Växjö erbjuder vi ett modernt och digitalt parkeringssystem, framför allt med tanke på parkeringsapparna som 80 procent av kunderna idag använder. Som kund kan du då avsluta parkeringen när som helst, men också förlänga din parkeringstid om så önskas - utan att behöva gå tillbaka till bilen. De nya parkeringsautomaterna förenklar också för kunden då de är biljettlösa och man knappar in sitt registreringsnummer, betalar (med mynt eller kort) och sedan gör sina ärenden.

Vem tar jag kontakt med om jag får problem?

Vid felanmälan av parkeringsautomat och akuta parkeringsfrågor ring 0470-77 49 00 som är aktivt dygnet runt.

För synpunkter, generella parkeringsfrågor och önskad kontakt med ansvariga på trafik och gatuenheten, ring 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) måndag-fredag klockan 07.30-16.30.

Vad kostar det om jag får en parkeringsanmärkning?

Om du inte har betalat din parkeringsavgift eller är uppställd mot färdriktningen kostar det 400 kronor. Parkerar du för nära ett övergångställe eller korsning kostar det 800 kronor. Står du på en handikapparkering utan att ha giltigt tillstånd kostar det 1 000 kronor.

Om jag fått en parkeringsanmärkning, hur motsätter jag mig den?

Det gör du via polisen. Lättast är att gå in på Polismyndighetens webbplats och skriva i sökfältet ”bestridande av parkeringsanmärkning”.

Hur registrerar jag min bil när jag parkerat?

  • När du kommer till parkeringsautomaten står det ”Sätt i kortet eller tryck på START. Det innebär att du sätter kortet i den vanliga läsaren eller håller kortet mot blippläsaren.
  • Tryck ”OK” när du läst informationstexten.
  • Knappa in ditt registreringsnummer, kontrollera och bekräfta genom ”OK”.
  • Ange med värdeknapparna vilken summa som ska betalas med kortet (tid som ska parkeras) eller betala med mynt. Om det är en parkeringsautomat för 30-dagarsbiljett finns alternativet för detta med en knapp ”30 dagar”.
  • Knappa in pinkod på kortet om du inte betalat med blipp för då ska du bekräfta en gång till mot blippläsaren.
  • Om du vill ha en digital biljett kan du söka efter ditt kvitto via Parkeringskvitto Länk till annan webbplats..
  • Bilen är parkerad!

Hur många parkeringsautomater finns det i Växjö centrum?

Vi har 20 stycken parkeringsautomater runt om i stan.

Varför har ni minskat antal parkeringsautomater?

Vi har gått från 65 parkeringsautomater till att idag ha 20 stycken. Det beror på att vi ser på statistiken att antalet köp av parkeringsbiljett i automater minskar hela tiden. Ungefär 80 procent av alla biljetter köps redan idag via parkeringsappar, 19 procent betalar med kort och 1 procent betalar med mynt.

De nya parkeringsautomaterna är dessutom mycket säkrare när det kommer till kortköp och hantering av mynt, där vi tidigare har haft problem med inbrott i parkeringsautomaterna och en del automater som varit trasiga.

Varför kan jag inte betala med mynt i alla automater?

Du kan betala med mynt i 9 av 21 parkeringsautomater. Anledningen till att vi minskar kontanthanteringen är att det har varit inbrott i flera automater. Dessutom är det endast 1 procent av alla biljettköp som idag sker med mynt.

De kombinerade kort- och myntautomaterna finns vid de större parkeringsplatserna och offentliga inrättningar, till exempel centrallasarettet eller kommunhuset.

Vad är nytt med parkeringsautomaterna?

Framförallt möter de upp högre säkerhetskrav på kortbetalning. Utöver det kan du numera ”blippa” ditt kort. Nytt är också att du inte behöver någon biljett att sätta i fönsterrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att parkeringsavgiften är betalad.

Varför får jag ingen parkeringsbiljett?

I och med bytet av parkeringsautomater försvinner pappersbiljetterna som brukar sitta i vindrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer i automaten samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att din avgift är betald.

Vilka parkeringsappar gäller i Växjö?

Växjö kommun har avtal med Easy Park och Parkster. Apparna kan alltid användas för att betala parkeringsavgiften, oavsett om det finns automater eller inte.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024