Fruktlund och nya mötesplatser när grönytor i Araby rustas upp

Växjö kommun satsar på trygga och gröna miljöer när flera grönytor i Araby ska rustas upp och utvecklas. Arbetet påbörjas den 22 april.

Det är grönytor längs Höstvägen och Bokelundsvägen samt bokskogen och dess omgivning som ska förbättras. Åtgärderna omfattar bland annat plantering av nya växter och träd, installation av ny belysning och anläggande av nya mötesplatser.

- Tillgången till trygga gröna miljöer spelar en stor roll för människors välbefinnande och hur attraktiv en plats är att bo på. Därför är det positivt med projekt som detta, där vi skapar förutsättningar för rekreation och aktivitet nära hemmet för våra kommuninvånare, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

- Grönområden av olika slag är inte bara viktiga för vår trivsel utan även för stadens ekosystem. Genom att bevara och förbättra även mindre grönytor, som i de aktuella områdena i Araby, kan vi främja olika ekosystemtjänster," säger Cheryl Jones Fur (MP) förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Följande åtgärder ska utföras i de olika områdena

Bokskogen

I norra änden ska det öppnas upp en ny entré till bokskogen med belysning, sittplatser och lekytor. I södra änden ska det skapas en mötesplats med grill, bänkar och belysning samt anläggas en fruktlund med fruktträd och bärbuskar. Fruktlunden kommer skötas av Växjö kommun och det kommer att vara fritt fram för allmänheten att plocka och njuta av frukten och bären.

Höstvägen

Längs Höstvägen ska det planteras nya träd och vårblommande lök, installeras ny belysning och byggas en lägre gabionmur.

Bokelundsvägen

Längs Bokelundsvägen ska det planteras nya träd och vårblommande lök. I södra änden ska det skapas en mötesplats med bord och bänkar.

- Genom att förbättra belysningen, skapa nya mötesplatser och öppna upp ytorna gör vi utemiljön både tryggare och trevligare, säger Amar Kulic, projektledare

- Den planerade fruktlunden, grillplatsen och den nya entrén till bokskogen blir trevliga tillskott till området. Tillgången till mötesplatser som dessa spelar en viktig roll för att skapa en hälsosam och trivsam miljö, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetet kommer att genomföras i etapper med start på Höstvägen den 22 april. Planen är att allt ska vara klart i oktober i år.

Projektet finansieras delvis genom Boverkets stöd för gröna och trygga samhällen.

Senast uppdaterad: 18 april 2024