Kompetensutveckling

På Språk- och kompetenscentrum samlas mycket kompetens runt mottagandet av nyanlända barn och elever. Vi anordnar nätverksträffar inom kommunen med erfarenhets- och kunskapsutbyte och tar emot studiebesök.

Studiebesök

Vi skräddarsyr ditt studiebesök efter önskemål. Vi möter både gymnasieklasser, vuxenutbildningar som en del i deras utbildning men också externa myndigheter och företag.

Vid externa studiebesök är kostnaden 5000kr/grupp inklusive fika.

Det vi erbjuder är bland annat:

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • kunskap kring att ta emot nyanlända barn och familjer
 • nyanlända i Sverige som asylsökande eller inom etablering
 • interkulturell pedagogik vid möten mellan kulturer
 • studiehandledning, samarbete och organisation

För att boka ett studiebesök, kontakta kristina.hedenfalk@vaxjo.se

Kontakter

 • Språk- och kompetenscentrum

  Expedition

  0470-439 86

  skc@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 52B, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Språk- och kompetenscentrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022