Ekonomi

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning både avseende Växjö kommun och de donationsstiftelser som kommunen förvaltar.

Växjö kommuns organisation omfattar en förvaltningsorganisation med 8 förvaltningar och en bolagskoncern med 14 hel- eller delägda bolag.

Kommunkoncernen omsatte år 2019 cirka 7,6 miljarder kronor. Balansomslutningen år 2019 var 17,0 miljarder kronor, varav kommunen 5,9 miljarder kronor.

Kommunkoncernen har cirka 7 200 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara, mål och riktlinjer för verksamheten, samt hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna. Varje nämnd bestämmer sedan själva hur pengarna ska användas för att de ska uppnå sina verksamhetsmål.

Växjö kommuns organisationsnummer: 212000-0662

Senast uppdaterad: 18 juli 2024