Parkering för buss, husbil, husvagn, släp och motorcykel

Parkering av bussar och husbilar bör ske på parkeringsplatser som är avsedda för detta.

Anvisade platser för bussparkering finns på Värendsgatan, Västergatan, Sandgärdsgatan och Ringsbergsvägen.

Med husbil kan du parkera på vanliga parkeringsplatser. På Spetsamossen finns en större parkering med bra plats för husbilar.

Inom Zon 1 får fordon parkeras 24 timmar och i Zon 2 48 timmar. Lokala avvikelser kan förekomma. Titta alltid på vägmärkena.

Om du är behöver ställa upp din husbil, husvagn, släp eller motorcykel får du parkera dessa på din egen fastighet. Om det inte är möjligt får du hyra en lämplig parkeringsplats privat.

Om du felparkerar din husbil, husvagn, släp eller motorcykel har kommunen rätt att flytta ditt fordon enligt lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189). 

Mer information om felparkering.

Mer information om flytt av fordon.

Senast uppdaterad: 14 november 2023