Lediga villatomter

När kommunen säljer villatomter skiljer vi på tomter som säljs med eller utan krav på medverkan i tomtkön. Nya tomter som kommunen säljer erbjuds först till dig som står i tomtkön. Äldre tomter som ingen i tomtkön har visat intresse för läggs ut för allmän försäljning och då utan krav på medverkan i tomtkön.

Förutom kommunala projekt finns flera privata byggherrar som producerar bostäder. För information om deras projekt hänvisar vi till respektive byggaktör.

Lediga villatomter som släpps till tomtkön

För att kunna köpa en av våra tomter som inte är till allmän försäljning måste du dels stå med i den kommunala tomtkön, dels lämna in en intresseanmälan via e-tjänst eller blankett. Kommunen fördelar sedan tomterna efter köplacering och de önskemål som kommit in. Om du blir tilldelad en tomt har du fyra veckor på dig att skriva på köpekontraktet för tomten.

Steg 1: Ställ dig i tomtkön

För att kunna köpa en ny tomt måste du stå i den kommunala tomtkön och ha betalat årets köavgift. När vi släpper nya tomter skickar vi e-post till alla som står i tomtkön.

Steg 2: Lämna in intresseanmälan

I mejlet hittar du länk till intresseanmälan. Du väljer och rangordnar dina önskemål av de tomter som du är intresserad av att köpa. Följ instruktionerna.

Steg 3: Kommunen fördelar tomterna

Kommunen fördelar tomterna efter plats i tomtkön och de intresseanmälningar som kommit in. Det betyder att den som har längst kötid får erbjudande om att köpa tomten. Om du erbjuds en tomt skickar vi ut ett köpekontrakt till dig. Du har då fyra veckor på dig att skriva under kontraktet och skicka tillbaka till kommunen. Gör du inte det så innebär det att du tackar nej till erbjudandet om att köpa tomten.

Anmälan till kommunens tomtkö

Lediga villatomter till allmän försäljning

Växjö kommun har för tillfället cirka 40 byggklara tomter till allmän försäljning. Du kan se på vår karta var det finns lediga tomter, vad som planeras och vem som ansvarar för nybyggnationen.

Villatomter i Gemla

Växjö kommun erbjuder nu 20 villatomter i Gemla till omgående försäljning. Tomterna är ute till allmän försäljning, det vill säga utan krav på att köparen står i den kommunala tomtkön.

Villatomter i Rottne – till allmän försäljning

Växjö kommun erbjuder fem villatomter i Rottne till allmän försäljning, det vill säga att du behöver inte stå i den kommunala tomtkön för att köpa tomten.

Köp av villatomt till allmän försäljning

När du hittat en tomt du vill ha ansöker du om att köpa den via vår e-tjänst. Kan du inte använda e-tjänsten, kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Senast uppdaterad: 30 maj 2024