Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. Växjö kommun levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till cirka 80 000 invånare, dygnet runt, året runt.

Hur mycket vatten går det egentligen åt till olika saker?

 • En vattenspridare eller vattenslang gör av med 150-350 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt och diskmaskinen drar 10 liter vatten per gång.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.

Så kan du spara vatten

 • Diska inte under rinnande vatten. Tappa upp vattnet i balja eller diskho. Och skölj inte under rinnande vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan de körs.
 • Duscha kortare tid, använd snålspolande munstycke och stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig.
 • Undvik att bada i badkar.
 • Stäng av kranen under tandborstningen.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar.
 • Tvätta inte bilen hemma. Kör till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
 • Spola inte för att få kallt vatten. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet istället.
 • Växter gillar regn mer än dricksvatten. Samla regnvatten i en tunna och vattna med kanna, så sparar du på vattnet. Vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så att inte vattnet dunstar bort.
 • Undvik att bevattna med vattenspridare. När du vattnar med vattenspridare är det en stor del av vattnet som försvinner i luften.
 • Undvika att nyanlägga gräsmattor, plantera träd och andra växter som kräver mycket vatten, om man inte har tillgång till annat än dricksvatten för bevattning.
 • Fyll poolen när det är dåligt väder. För att undvika att det går åt mycket vatten samtidigt ska du inte fylla poolen samtidigt som dina grannar gör det. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Spola ner rätt saker

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet renar vi det, innan det lämnas tillbaka till kretsloppet i naturen. För att vi ska kunna rena ditt avloppsvatten är det viktigt att du bara spolar ner rätt saker i toaletten. 

Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i din vardag hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav.

Kommunalt eller enskilt vatten och avlopp

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till kommunala VA-ledningar. Det betyder att Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor ute på landsbygden har du troligtvis enskilt vatten och avlopp. Det innebär att du har en egen brunn för dricksvatten och en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Växjö kommun kan ge råd, information och prövar tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

För dig som är abonnent

Under våra kundsidor om vatten och avlopp kan du se dina fakturor och lämna in avläsning av din en vattenmätare. Du kan också läsa mer om taxor och avgifter och vad pengarna används till.

Krav på entreprenörer och företag

Växjö kommun ställer krav på hur arbeten görs inom kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Kraven gäller även de företag eller bostadsbolag som arbetar på uppdrag av Växjö kommun.

Avloppsvatten från husbil och buss

För att tömma avlopp och fylla på vatten för:

 • Husbil, kontakta Evedals Camping, telefon 0470-630 34.
 • Buss, kontakta Ramkvillabuss på Rådjursvägen i Växjö, telefon 0470-605 00.
Senast uppdaterad: 10 maj 2023