Politik och demokrati

Det är politikerna som bestämmer
i kommunen.
Men det är vi som bor i Växjö som väljer
vilka politiker vi ska ha.

Varje politiker tillhör ett parti.
Ett parti som får många röster
får bestämma mer.

För att ta bra beslut
måste politikerna diskutera med varandra.
Politikerna diskuterar också
med dem som jobbar på kommunen.

Besluten kan handla om
att bygga nya skolor,
Besluten kan också handla om vård för äldre männskor,
eller om gator och parker.

Politikerna i kommunen
har oftast vanliga jobb också.
Många politiker arbetar med politik
på sin fritid.

Om du har frågor till politikerna
kan du ringa till kommunen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023