Sammanträdestider för kommunens revisorer

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena är normalt klockan 08.30-12.00 i Rottnesalen.

Sammanträdesdagar 2024

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 14 mars
 • 15 april 13.00 (måndag)
 • 20 maj (måndag)
 • 5 juni (onsdag)
 • 15 augusti
 • 16 september 13.00 (måndag)
 • 14 oktober 13.00 (måndag)
 • 15 november (fredag)
 • 13 december (fredag)
Senast uppdaterad: 23 april 2024