Anmälan till utdelning av Byggnadspris och Träbyggnadspris 2023

Välkommen på prisutdelning av årets Byggnadspris och Träbyggnadspris den 2 november klockan 18-20.

Prisutdelningen hålls i Växjö station- och kommunhus på plan 3. Använd entrén via Klosterbron.

Under kvällen blir det mingel och lättare tilltugg, presentation av nominerade projekt samt tal av prisutdelarna.

Prisutdelare är miljö- och byggnämndens ordförande Lisa Larsson (S), samt Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Sista anmälningsdag var 26 oktober. Har du glömt anmäla dig? Kontakta Olivia Thim, via telefon 0470-416 09 eller e-post Olivia.thim@vaxjo.se för en eventuell efteranmälan.

Nominerade till Byggnadspriset 2023

 • Aftonlandet 1, Söder, Stationsområdet. Nybyggnad av flerbostadshus.
 • Dörren 4, Telestad, Vikaholm. Nybyggnad av flerbostadshus.
 • Värendsvallen 12, Västra Mark, Nivika Center, Arenastaden. Tillbyggnad av innebandyarena med flerbostadshus, skola, restaurang och kontor.

Det här är Växjö kommuns byggnadspris

Byggnadsnämnden har sedan 1990 årligen delat ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Priset som består av ett diplom med motivering samt en minnestavla kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren.

De nominerade till byggnadspriset är projekt som håller hög kvalitet på flera punkter: Hållbar arkitektur, omsorg om detaljer, kvalitet i material och anpassningar till närmiljön och dess användare. Ett bra projekt byggs av ett gott samarbete mellan inblandade parter och byggnadspriset ska lyfta fram både byggherre, arkitekt och byggare.

Juryn för Byggnadspriset 2023:

 • Sebastian Gårdendahl, stadsarkitekt, Växjö kommun
 • Djana Micanovic, strateg, Växjö kommun
 • Samuel Palmblad och Alexandra Stiernspetz Nylén, Kulturparken Småland
 • Christina Dahlgren, kulturchef, Växjö kommun
 • Anneli Welin, kultursutvecklare, Växjö kommun

Nominerade till Träbyggnadspriset 2023

Nominerade till årets träbyggnadspris är forskningsresultat från fyra forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Linnéuniverseitet, näringslivet och andra organisationer.

 • Eurocode 5 brandforskning
 • Forskningsprojektet ”Tillståndsövervakning av träkonstruktioner”
 • Forskningsprojektet ”Boendeattraktivitet i flervåningshus i trä”
 • Forskningsprojektet ”LCA - Vägen mot ett klimatneutralt byggande”

Det här är Växjö kommuns Träbyggnadspris

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Juryn för Träbyggnadspriset 2023:

 • Claes Andersson, CBBT (Centrum för byggande och boende med trä)
 • Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli
 • Jessica Becker, Trästad Sverige
 • Thomas Bader, insititutionen för byggteknik, Linnéuniversitetet
 • Stephan Hruza, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
 • Sebastian Gårdendahl, stadsarkitekt, Växjö kommun
 • Olivia Thim, affärsutvecklare, Växjö Linnæus Science Park
 • Henrik Wibroe (senior advisor), stadsarkitekt, Växjö kommun
 • Andreas Olsson (adjungerad), Centerpartiet
Senast uppdaterad: 1 november 2023