Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolaget Protector är från och med den 1 januari 2022 Växjö kommuns försäkringsgivare när det gäller olycksfall. Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolelever. Hur du anmäler en skada/olycka och kontaktuppgifter till Protector, hittar du i dokumentet "Information om kommunolycksfall Protector" under rubriken Relaterade dokument längst ned på denna sida.

Olyckstillfällen/skadehändelse som inträffat från och med den 1 januari 2022 ska anmälas till Protector enligt information kommunolycksfall, som du hittar under rubriken Relaterade dokument längst ned på denna sida.

Olyckstillfälle/skadehändelse som inträffat tidigare än 2022-01-01 ska anmälas till tidigare försäkringsgivare; Länsförsäkringar Anmäl skadan via telefon 0470-720 000 eller via e-post skadeservice@LFkronoberg.se.

Växjö kommuns försäkringsnummer är 528431 hos Länsförsäkringar Kronoberg.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024