Odling

I Växjö kommun finns olika möjligheter till odling för den som vill. Odling i offentliga rummet ger möjlighet till kravlösa möten mellan människor av olika åldrar och olika bakgrund.

Odling i staden är bra på många sätt, både för de som odlar och hur en odling påverkar en plats till exempel genom färgglada växter för andra att titta på. Odling kan ske i flera former och av flera syften och kan bidra till:

  • biologisk mångfald
  • flera ekosystemtjänster
  • bättre folkhälsa
  • främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
  • avkoppling och rekreation
  • mötesplatser: odling bjuder in till kravlösa möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund och skapar trygghet och samhörighet. När vi odlar på en plats gör det att man känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område eller det offentliga rummet och sin stad.

Var kan man odla?

I Växjö finns olika möjligheter för den som vill ha en plats att odla på. Bland annat finns flera föreningar man kan bli medlem i. För den som vill odla för försäljning finns sedan 2018 testbädd Brände Udde med möjlighet att hyra en bit mark för att utveckla en affärsidé inom odling. Testbädd Brände Udde.

Växjö kommun är också medlemmar i nätverket Stadsbruk för att tillsammans med andra kommuner utveckla odlingen potential i staden.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023