Odling

I Växjö kommun finns olika möjligheter till odling för den som vill. Odling i offentliga rummet ger möjlighet till kravlösa möten mellan människor av olika åldrar och olika bakgrund.

Odling i staden är bra på många sätt, både för de som odlar och hur en odling påverkar en plats till exempel genom färgglada växter för andra att titta på. Odling kan ske i flera former och av flera syften och kan bidra till:

  • biologisk mångfald
  • flera ekosystemtjänster
  • bättre folkhälsa
  • främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
  • avkoppling och rekreation
  • mötesplatser: odling bjuder in till kravlösa möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund och skapar trygghet och samhörighet. När vi odlar på en plats gör det att man känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område eller det offentliga rummet och sin stad.

Var kan man odla?

I Växjö finns olika möjligheter för den som vill ha en plats att odla på. Bland annat finns flera föreningar man kan bli medlem i.

Kommunen arrenderar (hyr ut) marken till odlingsföreningarna som förmedlar lotterna vidare till sina medlemmar. I Växjö är det endast föreningen Lilla Vallen som har kolonistugor på sina odlingslotter. Genom övriga föreningar arrenderar du endast en bit mark. Det finns också möjlighet till odling inom projekt Stadsbruk.

Vill du odla?

Har du hittat ett område där du vill odla? Då ska du vända dig till den förening som har ansvaret för området. De kan svara på om det finns lediga odlingslotter, hur mycket det kostar och vilka regler som föreningen har.

Hur mycket det kostar varierar mellan föreningarna, men priset ligger vanligen mellan 100-500 kronor per år och odlingslott.

Verksamheten sker på ekologisk grund.

Odlingsföreningar

Här har vi samlat information och kontaktpersoner till flera av odlingsföreningarna verksamma i Växjö kommun.

Kollektivodlarna Östrabo

E-post: odlarbacken@gmail.com
Kollektivodlarna Östrabo på Instagram. Länk till annan webbplats.

Föreningen har ett område på Östrabobacken. Här drivs kollektivodling där man odlar tillsammans och delar på skörden.

Föreningen Växjö Koloniträdgårdar

Angeleski Marianko
Mobiltelefon: 076- 275 54 58

Föreningen har ett område på Ulriksbergspromenaden, Araby.

Föreningen Bastanäs Koloniträdgårdar

Maria Svensson, telefon: 070- 651 12 88

Inger Jarl, telefon: 070-941 36 00

Föreningen har ett område på Sjöudden

Koloniområde London

Koloniområdet ligger vid Torparängen på Teleborg.

Koloniområde Mjärden

Thage Davidsson, telefon: 076-127 56 66

Koloniområdet ligger intill Norregårdsskolan på Hov.

Lilla Vallens Koloniförening

Lilla Vallens webbplats Länk till annan webbplats.

Koloniområdet ligger vid Södra Bergundasjön på Söder.

Östrabo koloniträdgård

Telefon: 079-341 40 01
E-post: ostrabokolonitradgard@yahoo.com
Östrabo koloniträdgårds facebook Länk till annan webbplats.

Koloniområdet ligger intill Norrtull på Öster.

Vill din förening vara med på vår webbplats? Eller har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Växjö kommun och be om att få prata med en markingenjör.

Östrabo ekobacke är en stadsodling som ligger på gångavstånd från Växjö centrum. Här möts människor för att njuta och inspireras av odlingarna.

Odlingsmarken har tidigare tillhört Östrabo och kyrkan men ägs och drivs idag av Växjö kommun.

Under hösten 2020 gick Växjö kommun ut med en förfrågan om det fanns intressenter som ville att ta över ansvaret för driften av Ekobacken. En förutsättning var att verksamheten även framöver ska vara en ekologisk stadsodling med fokus på mat, möten, kunskap och rekreation. Under 2021 drevs verksamheten av Kafé de luxe Länk till annan webbplats. som samarbetade med Studieförbundet Vuxenskolan och Johan Aronsson som ansvarade för all odling på platsen. Våren 2022 skrevs ett nytt avtal med Kafé de luxe som sträcker sig fram till 2028.

Familjehuset har en trädgård som är i typisk 50-tals stil. Där finns en odling som är till för alla som bor eller vistas i området och alla har möjlighet att skörda av grönsakerna.

Det är en mötesplats som bjuder in till gemenskap eller en oas att sitta ner i ensamhet för att koppla av eller varva ner. Här kan människor träffas, inspireras och skörda tillsammans och intresset för ekologisk odling kan spridas.

Stadsodlingen är också till för de familjer som besöker Familjehuset. En del samtal sker i trädgården och barn och föräldrar kan engagera sig i odling och följa naturens gång på nära håll.

Trädgården är i stort sett intakt sedan 50-talet men de senaste åren har den restaurerats och förnyats på olika sätt. Bland annat har ett familjeäppelträd planterats. På baksidan som vetter mot en park med gamla höga lönnar och lindar växer bärbuskar, paradisäpple och gammaldags buskrosor.

På en höjd i parken ligger en galgbacke från sent 1700-tal. Platsen är kulturminnesmärkt. Området kallas för Lyckans höjd och ligger på Gamla Norr i Växjö.

Senast uppdaterad: 16 juli 2024