Lämna vattenmätarställning

Kommunen läser av din vattenmätare via så kallad radioavläsning minst en gång per år. Om du vill lämna fler egna avläsningar av din vattenmätare kan du göra det här eller genom att ringa kommunen.

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren och rapportera till oss på en särskild blankett om fastigheten ska byta ägare. Både köpare och säljare ska skriva under blanketten. Du hittar blanketten bland våra e-tjänster.

Alla som äger fastighet som har kommunalt vatten och/eller avlopp i Växjö kommun är abonnenter hos oss och betalar en avgift som bekostar verksamheten. Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar. En del av taxan är rörlig och påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. För att mäta förbrukningen av vatten ska fastigheten ha en vattenmätare.

Logga in och rapportera avläsning

För att kunna rapportera in din avläsning behöver du först logga in med ditt kundnummer och ditt personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer.

Om du har ett organisationsnummer lägger du först till två nollor innan numret.

Går det inte att rapportera in din avläsning?

Det kan bero på att det senaste avlästa värdet avviker för mycket mot din förra avläsning. Om du har problem med att rapportera in din mätarställning eller har andra frågor, kontakta kommunen på telefon 0470-410 00 eller e-post: va@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022