Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder i Utvandrarnas hus om inget annat anges. Sammanträdena startar klockan 14:00.

Sammanträdesdagar 2023

  • 28 februari
  • 21 mars 21 (OBS! Inställt med anledning av att för få ärenden är redo för behandling)
  • 18 april
  • 16 maj
  • 7 juni (onsdag)
  • 29 augusti
  • 17 oktober
  • 21 november (Budgetfullmäktige. Mötet startar klockan 9.00)
  • 12 december
Senast uppdaterad: 28 mars 2023