Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Presidium

Malin Lauber, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande
Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Maria Garmer, politiker, V, Växjö kommun

1:a vice ordförande
Maria Garmer (V)
Telefon: 070-835 02 33
E-post: maria.garmer@vaxjo.se

Pernilla Tornéus, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande
Pernilla Tornéus (M)
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024