Politiska ansvarsområden inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utsett ansvariga politiker för ett antal områden. De ansvariga politikerna sitter som ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varje område har minst två ansvariga politiker, en från majoriteten och en från oppositionen. Deras uppdrag är att med stöd av tjänstepersoner bevaka utvecklingen och ta initiativ på respektive bevakningsområde.

Barn och unga

Martina Forsberg (S) och Iréne Bladh (M).

Brottsförebyggande råd

Kommunstyrelsens presidium, det vill säga Malin Lauber (S), Maria Garmer (V) och Pernilla Tornéus (M).

Folkhälsa och trygghet

Johnny Werlöv (V) och Glenn Nilsson (M).

Digitalisering, transformation och resiliens

Magnus P Wåhlin (MP) ochRoland Gustbée (M).

Landsbygd och infrastruktur

Annika Nilsson (C) och Patrik Åkesson (KD).

Senast uppdaterad: 8 november 2023