Allt ska bort - Allt går igen

Med Timo Menke och Växjö kommuns konstsamling.
29 januari – 13 mars 2022 (försäljning från 1 februari)

Förskogningen börjar här

Våren på Växjö konsthall inleds med en utställning som är en försäljning eller en försäljning som är en utställning!

Sedan 2020 har försäljningen av delar av Växjö kommuns konstsamling planerats. På grund av Covid-19 fick det första ansatsen läggas på is. Men den här våren försöker vi igen.

Att sälja verk ur en konstsamling är en logisk åtgärd som har med plats och omvårdnad att göra, men det är också något som sätter igång tankar kring samlande, återvinning och ägande. Och eftersom vi är en samtidskonsthall, så kan vi naturligtvis inte missa chansen att bjuda in en konstnär, för att dyka in i och belysa de många frågor och dilemman som uppstår.

Om utställningen

I utställningen Allt ska bort – Allt går igen, gör konstnären och filmaren Timo Menke interventioner, han infiltrerar och inventerar i säljurvalet.

Menkes projekt tar avstamp i hur samlandet och försäljningen av konstverk kan förstås och gestaltas som transaktion, återvinning eller förvandling. Avfall är en resurs på fel ställe menar han och vi undankommer aldrig avfallets, återbrukets och försäljningens kretslopp.

Avfall (det utsorterade) liksom samling (det utvalda) görs tydliga inom sina respektive cykler i konsthallar och återbrukshallar. Utställningen Allt ska bort – Allt går igen kopplar ihop de till synes olika kretsloppen, för att omorganisera, återbruka, återvinna och remixa det blandade naturkulturarvet utifrån en mörk holism: för att hela det som är delat, genom att göra hål i det hela – i naturen och i konsten. Konsthallen blir en fungerande kretsloppsstation och Norremarks kretsloppspark blir en i sin tur scen för ett platsspecifikt videoverk under januari 2022.

Inom det här spektret är Timo Menke konstnären som blev arkivarie, auktionist, aktivist och arborist. Menke kurerar en försäljning som omsluter besökaren som ömsom kund, konsument och konstpublik. Han för fram berättelser, hedrar verk och sätter ljuset på hur konsten loopar ur ett tillstånd och in i ett annat.

Om konstnären Timo Menke

Timo Menke är bosatt i Stockholm och är verksam som konstnär, regissör och skribent. Hans interdisciplinära praktik drivs av ett intresse för mörka objekt, processer och metoder i syfte att utveckla en ”mörk holism”. Med ett brett spektrum av ljuskänsliga, performativa, konceptuella och textbaserade metoder undersöker han olika former av naturkulturer och deras sammanflätade historia, fenomen och verkan – från danska spermadonatorer till finska manskörer, från en nedlagd svensk gruva till odlingar av transgena gråärter. Menke arbetar både ateljé- och forskningsbaserat, just nu i det långsiktiga projektet ”Making the World (W)hole Again” som speglar det mänskliga dilemmat – att jaga fienden vi själva är för att rädda världen.

Han examinerades från Konstfack 1999 där han även arbetade som lektor vid Institutionen för konst 2004–2014. Menke är representerad på Moderna museet Stockholm, Kalmar konstmuseum, Pori Art Museum och distribueras av Filmform – The Art Film and Video Archive. Han skriver även regelbundet om nordisk kamerabaserad konst för nättidskriften VERK.

Texten "Att bli utvald och bortvald. Gallrandets ontologi." som Liv Nilsson Stutz, professor i arkeologi vid Linn universitetet skrev inför utställningen. , 70 kB.

Utsällningen fortsätter på Återbruket

Specialproducerad konst av Timo Menke visas i återbrukshallen på Norremarks Kretsloppspark i Växjö i dialog med utställningen på konsthallen under samma tidsperiod.

Under arbetet med utställningen förvandlades återbrukshallen även till scen för en filminspelning med Växjöskolornas musikkår. Framtida generationer ärver inte bara våra kulturella föremål och riter, utan även våra sopor och samlingar. För att kunna omfamna, fira och påminna om detta blivande kulturarv producerades ett musikaliskt och dansant framträdande med hjälp av musikkårens spelning av hitlåten “What A Feeling” i återbrukshallen. Filmen finns som ett webbexklusivt inslag på SSAM:s webbplasts under en begränsad period, Länk till annan webbplats.

Under våren 2020 planerades försäljning av ett urval verk ur den kommunala konstsamlingen. Men medan Covid-19 tog allt mer mark så minskade också tillgängligheten. Eftersom det är viktigt att många ska få möjligheten att köpa ett verk valde Växjö konsthall att skjuta på försäljningen.

Mellan den 1 februari och 12 mars 2022 gör vi ett nytt försök till att hålla denna både efterlängtade och omdiskuterade försäljning.

Många har undrat om vi säljer alla verk i samlingen. Svaret är att majoriteten av verken i samlingen kommer att finnas kvar. Den vinst som görs genom försäljningen kommer att användas till förmån för samlingen, till exempel för underhåll av befintliga verk, utöka med nya verk på sikt.

Bakgrund

Under hösten 2019 gjordes en inventering av samtliga konstverk i kommunhuset inför den kommande flytten till det nya kommunhuset. Översynen gjordes för att uppdatera det digitala konstregistret och avgöra vilka konstverk som fortsatt ska ingå i konstsamlingen. Samtliga verk finns nu på Växjö konsthall.

I samband med byggnationen av det nya kommunhuset tillämpades enprocentregeln*. Det betyder att den konstnärliga gestaltningen där anpassas till just det huset. Något enstaka verk ur den befintliga samlingen kan komma att finns där men majoriteten av dem placeras på andra platser.

Syfte med försäljningen

Vid inventeringen av konstsamlingen bedömde vi att flera av verken behöver ramas om eller restaureras innan det är möjligt att placera ut dem i verksamheter igen. På konsthallen finns begränsat med ytor för förvaring av konst. De verk som behöver mer omsorg och exponering än vad Växjö kommun kan ge dem kommer därför att gå till försäljning.

Hur kommer försäljningen att gå till?

Det kommer vara så kallad direktförsäljning av verken med marknadsanpassade priser. Det betyder att det inte kommer vara möjligt att tinga eller reservera verk. Försäljningen sker på plats och verket tas med hem vid besökets slut. För att alla ska få samma möjlighet till det verk vi säljer gäller heller ingen förtur för kommunanställda. Försäljningen kommer vara kontantfri och mer information om betalningsalternativen kommer inom kort. Tillvägagångsättet är godkänt av kommunjurist och vi följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer, för vidare läsning besök www.raa.se. Länk till annan webbplats.

Syftet med den kommunala konstsamlingen

Syftet med kommunens konstsamling är att förse kommunala lokaler med samtida konst och att stötta det lokala, regionala och till viss del det nationella konstlivet.

Växjö kommun har inget bevarandeuppdrag gällande konsten. De konstverk som ingår i kommunens konstsamling ska dock tas om hand på ett korrekt sätt. Det betyder att samlingen måste ses över med jämna mellanrum. Genom att minska samlingens omfattning skapar vi utrymme för detta.

* Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning Länk till annan webbplats.

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  På midsommarafton och midsommardagen håller konsthallen stängt

   

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022