Cykel- och vandringsleder

Upplev Växjös vackra och kulturhistoriska omgivningar på två hjul eller vandra på några av våra fina leder.

Att cykla utanför cykellederna

Det är härligt och tillåtet att cykla i naturen enligt allemansrätten så länge det inte orsakar störning eller skada hos människor, djur eller på natur. På Upplev Växjö Länk till annan webbplats. hittar du information om olika spår och leder som finns i kommunen.

Var uppmärksam på att cykling kan orsaka skador på framförallt blöt och mjuk mark samt om dina cykeldäck ofta passerar samma sträcka eller samlat i större grupper.

Observera att el-cyklar, Segways och andra motoriserade fordon inte ingår i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

Allemansrätten, elcyklar och cyklar på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer och därför måste du visa stor hänsyn mot alla besökare till fots som har företräde här.

Slottsbron över sjön Trummen öppnar upp för nya spännande slingor. Prova Växjöåttan - 8 kilometer av nya upplevelser.

Att ta sig runt Trummen är nästan en 3,5 km lång sträcka, Växjösjön 4,5 km och att röra sig som i en åtta runt båda sjöarna är cirka 8 km långt.

Gång- och cykelstråket Växjöåttan ger fotgängaren och cyklisten möjligheter att upptäcka några av stadens kända, men också okända pärlor. Strandbjörket och Lagunen, Kampenområdet, Teleborgs slott och slottspark, Teleborgs natur- och fågelreservat, Sigfridsområdet, Brände Udde och Trummens strand är några exempel. Norr om sjön Trummen syns Växjö Energi ABs fjärrvärmeanläggning.

Cyklister anpassar sin hastighet och visar hänsyn mot besökare till fots. Hundar är välkomna på stråket men ska hållas kopplade nära sin ägare.

Stråket Växjöåttan har inga markeringar. Gång- och cykelstråkets sträckning finns dock med i cykelkartan för Växjö stad.

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden.

Längs sträckan finns rastställen med vindskydd, eldstäder och andra bekvämligheter. Här är också nära till bad, bryggor och grillplatser. Med olika anknytningar till andra vägar och cykelleder kan du lätt välja din egen del av stråket.

Biologisk mångfald

Växjö runt passerar värdefulla natur- och kulturmiljöer som du kanske inte kände till tidigare. Olika biotoper utmed sjöar, våtmarker, tidigare odlingsmarker, skogsmiljöer är viktiga för naturvården. På ett 20-tal platser finns information med illustrationer som beskriver delar av den biologiska mångfalden.

Visa hänsyn

Växjö runt är till för alla som vill uppleva vår tätortsnära natur i sin egen takt. Cyklister anpassar sin hastighet och visar hänsyn mot besökare till fots. Hundar är välkomna på stråket, men ska hållas kopplade nära sin ägare. 

För att underlätta samvaron rekommenderas gående att gå till vänster och alltid koppla hunden. Cyklister rekommenderas att hålla till höger, använda ringklocka och sakta in vid passage. Ridande rekommenderas att rida i mitten eller bredvid vägen och skyffla undan det som hästen lämnar på vägen.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024