Kommunkoncernens ledningsstruktur

I kommunkoncernen finns en förvaltningsdel med sex förvaltningar och en bolagsdel med fem bolag och moderbolaget VKAB (Växjö Kommunföretag AB). Ledningsstrukturen på tjänstepersonnivå utgår från ett koncerngemensamt sätt att styra, stödja och arbeta.

Genom den struktur som finns i koncernen har våra medarbetare lättare att se helheten och hur koncernen tillsammans kan nå och verkställa sina mål. Strukturen gör också att kommunen använder de totala resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket är viktigt för kunna ge bästa service till Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare.

Koncernledningsgrupp

Catharina Rydberg Lilja är kommunchef samt verkställande direktör för VKAB.

Koncernledningsgruppen består av Catharina Rydberg Lilja, samtliga förvaltningschefer och verkställande direktörer för bolagen. Koncernledningsgruppen har möte en gång i månaden.

Var och en i koncernledningsgruppen har som ansvar att säkerställa information, involvering, implementering och uppföljning av besluten inom sina organisationer. 

Senast uppdaterad: 16 juni 2024