Teleborg slottspark

Teleborgs slott har en säregen stil och uttryck som fascinerar och inspirerar många besökare. Slottet som från början var en morgongåva har idag, över hundra år senare, omvandlats till hotell, konferens- och festlokal.

Slottsparken som anlades 1931 har en finparksdel med klippta gräsytor och blomsterplanteringar. Här finns även en naturparksdel med kuperad terräng, rhododendron och stora bokar, ekar, björkar och granar.

Slottsparken ligger i direkt anslutning till Linnéuniversitetet med utsikt över sjön Trummen. Från Teleborgs slott har man tillgång till flera vackra promenadslingor. Att ta sig runt Trummen, via slottsbron, är 3,5 km, Växjösjön 4,5 km och att röra sig som i en åtta runt båda sjöarna är cirka 8 km. Söder om Slottsparken finns Teleborgs naturreservat bestående av ett omväxlande odlingslandskap med öppna fält och artrika hagmarker.

Hitta hit: Från centrum ta söderut längs Teleborgsvägen. Sväng vänster mot Linnéuniversitetet, följ skyltning Teleborgsslott.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 januari 2022