Hund- och hästbad

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser under sommaren, men det finns särskilda badplatser där din hund är välkommen att bada. För hästar är det inte tillåtet att bada på kommunens allmänna badplatser, men det går bra om du kan hitta en enskild plats där människor inte brukar bada.

Hund

Visa hänsyn när du badar med din hund. Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får hundar inte vistas på kommunens allmänna badplatser mellan den 1 maj och den 15 september. Runt om våra badsjöar finns många vikar och andra platser, med möjlighet till bad, som inte är offentliga badplatser och som därför inte anges i de lokala ordningsföreskrifterna. På de platserna är det tillåtet att bada med sin hund.

Dessutom finns några, av kommunen iordningställda, hundbadplatser. Dessa regler gäller inte ledarhundar för synskadade eller service- och signalhundar för funktionshindrade. I övrigt gäller de kommunala ordningsföreskrifterna för Växjö kommun.

Kommunens hundbadplatser

  • Hissö, norra delen av ön
  • Växjösjöns västra strand, strax söder om Strandbjörket
  • Sandsbro, mellan båtklubben och badplatsen
  • Ingelstad Sikastrand, nära Sikabacken (koordinater: N6292690, E144287.)
  • Trummen, ligger utmed gångstråket strax öster om badplats och hundlekplatsen
  • Araby badplats 2, följ Karlslundsvägen hit, närmaste parkering Ryttartorpet där du får gå 100 meter söderut till badplatsen strax norr om Granebo.
  • Hundbadplats Åryd, markerat hundbad precis intill gångstråket innan badplatsen.

Man bör vara försiktig och undvika bad, särskilt för hunden, vid pågående algblomning. Hundar kan vara särskilt känsliga, vistas ofta på grunt vatten där algerna ansamlas. De får dessutom i sig mycket vatten, som kan vara giftigt vid algblomning, när de slickar pälsen. Hundbaden finns markerade på Naturkartan Länk till annan webbplats..

Häst

Visa hänsyn om du vill bada med din häst. Det är inte tillåtet att bada med hästar eller andra djur på kommunens allmänna badplatser. Detta beror på att hästarna kan skrämma människor, bli en säkerhetsrisk om det är badande där och eventuellt trampa sönder ytorna. Det kan också förekomma allergirisk. Däremot går det bra om du kan hitta en avskild plats där människor inte brukar bada. Hästarna kommer inte att påverka vattenkvalitén nämnvärt. Allemansrättens regler gäller.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023