App för att se algblomning

Växjö kommun har en tjänst som tar satellitbilder för att bevaka om det är algblomningar i sjöarna Helgasjön, Örken, Innaren, Växjösjön, Trummen, Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön. Du kan ladda ner appen Cyanoalert för att se hur algblomningen ser ut i din sjö.

Appen Cyanoalert visar alla badsugna och hundägare om det finns risk för algblomning vid den egna sjön. Det är också möjligt att ta kort och skicka in bilder på misstänkt algblomning och rapportera vattenfärg i appen. Rapporterad vattenfärg blir sedan synlig för andra användare.

Bedömmer halten av klorofyll-a i vattnet

Klorofyll-a är ett ämne som förekommer i växtplankton och från satellitbilderna går det att bedöma halten av klorofyll-a i vattnet. Om halten av klorofyll-a är hög i sjön, innebär det att det finns höga halter av växtplankton i vattnet. Ju högre halter klorofyll-a som uppmäts, desto större risk är det att det finns algblomning i sjön. Det går även att utläsa från satellitbilderna om det finns cyanobakterier (blågröna alger) i algblomningen. Satellittjänsten ger en mycket bättre bild av hur halten av klorofyll-a och algblomningar varierar över säsong i Växjösjöarna, jämfört med tidigare månatliga prover från maj-oktober.

Projektet har finansierats med statligt bidrag, förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 6 december 2022