Minnesplats för sällskapsdjur

Vid Vilans äng kan du som förlorat ditt sällskapsdjur sprida askan, minnas i ensamhet eller tillsammans, och lägga en blomma.

På den öppna platsen får askan från det avlidna sällskapsdjuret spridas. Däremot är det inte tillåtet att gräva eller markera ut en egen plats. Minnesplatsen är gemensam för alla.

Vid skulpturen finns plats för nedläggning av blommor. Platsen får utnyttjas gratis och bygger på aktsamhet och att god ordning respekteras.

Minnesplatsen ligger söder om Lilla Vallen ner mot Södra Bergundasjön. Sväng in vid kolonilotterna. Fortsätt mot sjön. Gå eller cykla den lilla vägen mot Teleborg (vänster).

Vi ber alla att respektera platsens stämning, stillhet och lugn.

Senast uppdaterad: 9 december 2022