Regler för hundar

Bestämmelser som gäller hundar och koppel regleras i lag och i lokala ordningsföreskrifter.

Koppel

I de lokala ordningsföreskrifterna i Växjö kommun står det att hundar ska vara kopplade på gång- och cykelbanor, gator och torg på detaljplanelagd mark i Växjö kommun.

Tikar som löper ska vara kopplade på offentliga platser inom hela kommunen. Det gäller dock inte i inhägnade områden, till exempel hundrastplatser.

Koppeltvång gäller också på följande platser i Växjö kommun:

  • I Linnéparken, Strandbjörket, Teleborgs slottspark, Arabyparken, Pilbäcksparken och på Spetsamossen
  • I Bokhultets naturreservat och Teleborgs naturreservat
  • På allmänna lekplatser
  • På idrottsplatser och elljusspår samt trestugespåret
  • På kyrkogårdar och begravningsplatser

Vidingehems  Länk till annan webbplats.webbplats kan du läsa om särskilda regler som gäller för bostadsbolagens områden.

Under perioden 1 mars - 20 augusti ska hundar dessutom hållas under särskild uppsyn där det finns vilt. Det innebär inte att de behöver vara kopplade, hunden ska däremot vara under sådan tillsyn som om den vore kopplad. Under resten av året ska hundar också hållas under uppsyn så att de inte driver eller förföljer vilt, om de inte används vid jakt.

Lagen om tillsyn för hundar och katter. Länk till annan webbplats.

Kraven på tillsyn över din hund gäller också i andra sammanhang. Till exempel att hunden inte får jaga eller orsaka annan skada på betande lantbruksdjur. Vi rekommenderar därför att du alltid kopplar din hund i hagmarker, inte minst för att kor och hästar kan skada din hund om de blir stressade.

Om du ser lösspringande hundar ska du kontakta polisen på  telefon 114 14.

Reglerna för koppeltvång gäller inte för ledarhundar, service- och signalhundar eller för polishundar. Som hundägare är det viktigt att visa hänsyn mot dem som är allergiska eller rädda för hundar.

Hundbad

Hundar får inte vistas på badplatser under perioden 1 maj - 15 september. Det finns särskilda områden för hundbad där din hund får bada. Dessutom finns ett antal vikar och andra platser med möjlighet till bad, som inte anges i de lokala ordningsföreskrifterna. Hundar får aldrig vistas på kommunens inhägnade områden för bassängbad.

Hundrastplatser

I Växjö kommun finns det flera hundrastplatser där din hund kan springa fritt i inhägnat område. Under rubriken Hundrastplatser kan du se var dessa finns.

Hundar som stör

Kommunen får ibland frågor och klagomål på hundar och hur de sköts. Vanligast är att hunden lämnats ensam och skäller. Om du störs av någons hund ska du i första hand prata med ägaren, ofta är problemet lätt att lösa. Om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som ett problem för människors hälsa kan miljö- och byggnämnden ställa krav på ägaren.

Som hundägare måste du ID-märka din hund och registrera ägarskapet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 1 januari 2024